Skip To Main Content
Campus
Campus

Mål de viktigte type 2- biomarkørerfor alvorlig astma ¹⁻³: Hele bildet forteller hele historien ⁴⁻⁵

Velg en behandling som retter seg mot biologien bak biomarkørene*2-4

Biomarkører er ikke bare nært assosiert med mekanismen bakastmaanfall, men kan også t modifiseres med behandling rettet mot denne mekanismen. Det er vist at den overskytende risikoen for astmaanfall forbundet med den høyeste biomarkørkombinasjonen sammenlignet med den laveste, effektivt ble fjernet med inhalerte kortikosteroider (ICS med lav dose) ved mild astma, *2 en økt dose av ICS ved moderat astma 3 og biologiske legemidler ved alvorlig astma.*4

Relatert innhold: Hele bildet forteller hele historien

References

1. Mansur AH, et al. Respiratory Medicine. 2018;143:31-38. 2. Matsunaga K, et al. Allergology International. 2016;65:266-271. 3. Robinson D, et al. Clin Exp Allergy. 2017;47(2):161-175. 4. Denton. E, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;7(9);2680-2688.e7 5. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021

*2. Pavord ID, et al. Lancet Respir Med. 2020;8:671–80. *3. Lee LA, et al. Lancet Respir Med. 021;9:69–84. *4. Castro M, et al. N Engl J Med. 2018;378:2486-96. 

MAT-DK-2200570, v1, okt 2022