Skip To Main Content
Campus
Campus

Act-HIB - Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b

Act-HIB® Rx, EF, J07AG01. Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b (konjugerat), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, 10 mikrogram, konjugerad till tetanusprotein, 24 mikrogram. Indikation: förebyggande av invasiva infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b (såsom meningit, septikemi, cellulit, artrit, epiglottit, pneumopati, osteomyelit) hos spädbarn från 2 månaders ålder, 0,5 ml per injektion. Varningsföreskrifter och begränsningar: Injicera inte intravaskulärt.

För fullständig förskrivarinformation se www.fass.seKontaktuppgifter: Act-HIB tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.comDatum för översyn av produktresumén: 2022-07-05.