Skip To Main Content
Campus
Campus

Avaxim - vaccin mot hepatit A-virus

Avaxim® Rx, EF, J07BC02. Vaccin mot hepatit A-virus (inaktiverat, adsorberat), injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, 160 EU/0,5 ml. Indikation: Aktiv immunisering mot infektion orsakad av hepatit A-virus hos mottagliga vuxna och ungdomar som är 16 år eller äldre, 0,5 ml per injektion. Användningen av Avaxim ska utgå ifrån officiella rekommendationer. Varningsföreskrifter och begränsningar: Avaxim får inte ges intradermalt eller intravaskulärt.

För fullständig förskrivarinformation se www.fass.seKontaktuppgifter: Avaxim tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.comDatum för översyn av produktresumén: 2021-10-29.