Skip To Main Content
Campus
Campus

Stamaril - vaccin mot gula febern

Stamaril® Rx, EF, J07BL01. Vaccin mot gula febern (Gula febern virus1 17D 204 stam, levande, försvagat, inte mindre än 1 000 IE), pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Indikation: aktiv immunisering mot gula febern hos personer som: reser till, passerar genom eller bor i ett område där det finns en aktuell eller periodvis återkommande risk för gula febern-smitta, reser till ett land där det krävs ett internationellt vaccinationsintyg för inresa (vilket eventuellt kan bero på den föregående resvägen), hanterar potentiellt smittsamma material (t.ex. laboratoriepersonal). 0,5 ml per injektion. Varningsföreskrifter och begränsningar: Barn från 6 månader upp till 9 månader ska endast vaccineras under speciella omständigheter (t.ex. under större sjukdomsutbrott) och på basis av gällande officiella råd. Stamaril är kontraindicerat hos barn under 6 månaders ålder. För personer över 60 år skall vaccinet endast ges om det finns signifikant och oundviklig risk för att smittas av gula febern. Stamaril får inte administreras till immunsupprimerade patienter eller personer med symtomatisk HIV-infektion eller med asymtomatisk HIV-infektion. Stamaril bör inte användas hos gravida eller ammande kvinnor såvida det inte är absolut nödvändigt och inte förrän en bedömning av risk i förhållande till nytta har utförts.

För fullständig förskrivarinformation se www.fass.seKontaktuppgifter: Stamaril tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.comDatum för översyn av produktresumén: 2021-02-08.

Stamaril produktresumé på fass.se