Skip To Main Content
Campus
Campus

Hexyon - vaccin mot difteri, tetanus och pertussis

Hexyon®Rx, EF, J07CA09 Vaccin mot difteri, tetanus, pertussis (acellulärt, komponent), hepatit B (rDNA), polio (inaktiverat) och Haemophilus influenzae typ b-konjugat (adsorberat). Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Indikation: primär- och boostervaccination av småbarn och spädbarn från sex veckors ålder mot difteri, tetanus, pertussis, hepatit B, polio och invasiva sjukdomar som orsakas av Haemophilus influenzae typ b (Hib). 0,5 ml per injektion. Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella rekommendationer. Varningsföreskrifter och begränsningar: Administrera inte genom intravaskulär, intradermal eller subkutan injektion.

För fullständig förskrivarinformation se www.fass.seKontaktuppgifter: Hexyon tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00Vid frågor om våra läkemedel kontakta:infoavd@sanofi.com Datum för översyn av produktresumén: 2022-11.