Skip To Main Content
Campus
Campus

Injektionspennor

Injektionspennor - förfyllda och flergångspennor

Injektionspenna Toujeo®

Läs om Toujeo SoloSTAR®

Injektionspennor för Insulin aspart Sanofi®, Insulin lispro Sanofi®, Lantus® och Apidra®

Det finns två olika typer av injektionspennor för Insulin aspart Sanofi, Insulin lispro Sanofi, Lantus och Apidra - förfyllda injektionspennor och flergångspennor.

Flergångspennor används tillsammans med insulinampuller. Det är viktigt att ampull och flergångspenna är anpassade för varandra.

SoloSTAR® - förfylld injektionspenna
Läs om SoloSTAR

AllStar PRO® - flergångspenna

Läs om AllStar PRO

JuniorSTAR® - flergångspenna

Läs om JuniorSTAR