Skip To Main Content
Campus
Campus

Tetravac - kombinationsvaccin mot difteri, tetanus, pertussis (acellulärt, komponent) och polio

Tetravac® Rx, EF, J07CA02. Kombinationsvaccin mot difteri, tetanus, pertussis (acellulärt, komponent) och polio (inaktiverat, adsorberat), injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Indikation: Aktiv immunisering mot difteri, tetanus, pertussis och polio för grundimmunisering av spädbarn, för boosterimmunisering av barn som tidigare har blivit grundimmuniserade med ett difteri-tetanus- helcells- eller acellulärt pertussis-poliovaccin. 0,5 ml per injektion. Varningsföreskrifter och begränsningar: Vaccinet ska ej ges intradermalt eller intravenöst. Injicera ej intravaskulär.

För fullständig förskrivarinformation se www.fass.seKontaktuppgifter: Tetravac tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.comDatum för översyn av produktresumén: 2022-05-16.