Skip To Main Content
Campus
Campus

TyphimVi - polysackaridvaccin mot tyfoidfeber

TyphimVi® Rx, EF, J07AP03. Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber (Salmonella typhi, Ty2–stam, 25 mikrogram), injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Indikation: aktiv immunisering mot tyfoidfeber orsakad av Salmonella enterica serovar typhi, S. typhi hos vuxna eller hos barn över 2 år och särskilt för personer som kommer att vistas i områden där hög risk för tyfoidfebersmitta föreligger. En dos om 0,5 ml. Varningsföreskrifter och begränsningar: Vaccination måste senareläggas i händelse av feber eller akut febersjukdom.

För fullständig förskrivarinformation se www.fass.seKontaktuppgifter: Vi tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00Vid frågor om våra läkemedel kontakta:infoavd@sanofi.comDatum för översyn av produktresumén: 2022-04-29.