Skip To Main Content
Campus
Campus

VaxigripTetra - fyrvalent influensavaccin

VaxigripTetra® Rx, EF, J07BB02. Fyrvalent influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat), injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Indikation: aktiv immunisering av vuxna, inklusive gravida kvinnor, och barn från 6 månader och uppåt, passivt skydd av nyfödda och spädbarn under 6 månader efter vaccinering av gravida kvinnor. 0,5 ml per injektion. Vaccinet uppdateras årligen för att överensstämma med rekommendationer från WHO (norra hemisfären) och beslut inom EU inför varje influensasäsong. Användning av VaxigripTetra ska bedömas på basis av officiella rekommendationer. Varningsföreskrifter och begränsningar: VaxigripTetra får under inga omständigheter administreras intravaskulärt.

För fullständig förskrivarinformation se www.fass.seKontaktuppgifter: VaxigripTetra tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.comDatum för översyn av produktresumén: 2022-06-02.