Skip To Main Content
Campus
Campus

Lemtrada® (alemtuzumab)

Lemtrada är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi för vuxna patienter med högaktiv skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) för följande patientgrupper:

  • Patienter med högaktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling (DMT) eller

  • Patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år, och en eller flera Gadolinium-laddande lesioner vid MRT av hjärnan eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT

Läa mer om Lemtrada på Fass.se

 ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

MAT-SE-2100746v1.0/September 2023