Skip To Main Content
Campus
Campus

Toujeo DoubleStar

Toujeo DoubleStar® förfylld injektionspenna

Toujeo DoubleStar är en förfylld injektionspenna för Toujeo® som innehåller 900 enheter med upp till 160 enheter per injektion. Pennan innehåller mest insulin och räcker längst vs andra pennor på marknaden vilket gör att:

 • Det är färre pennor att förvara
 • Kan vara bekvämt för patienter som har ett aktivt liv, reser eller lever ett oregelbundet liv
 • En injektion kan förbättra följsamheten till behandlingen
 • Det går åt 2/3 färre pennor per år vilket minskar belastningen på miljön.

Samma funktioner som Toujeo SoloSTAR:

Toujeo DoubleStar har samma pennstorlek som SoloSTAR och dosinställning sker i steg om 1 enhet. Den har dessutom

 • 5 sek hålltid
 • 42 dagars hållbarhetsttid
 • Samma tekniska plattform som SoloSTAR

Doseringsväljaren har halva längden jämfört med SoloStar vilket gör det lättare att injicera för patienten.

Referenser

 1. Toujeo® SPC (Januari 2019)
 2. Lantus® SPC (Februari 2019)
 3. Tresiba® SPC (November 2018)
 4. Levemor® SPC (Juni 2018)
 5. Product Design Specification. Toujeo® DoubleStar (Februari 2017)
 6. Product Design Specification. Toujeo SoloStar (Aug 2014)