Skip To Main Content
Campus
Campus

Imovax - vaccin mot polio

Imovax® Polio Rx, EF, J07BF03. Vaccin mot polio (inaktiverat), injektionsvätska, suspension. Indikation: aktiv immunisering mot polio av spädbarn, barn och vuxna, både för primär immunisering och påföljande boosterdoser. Imovax polio är också indicerat: för immunförsvagade patienter, deras närstående och individer för vilka oralt poliovaccin är kontraindicerat som booster till individer som tidigare erhållit oralt poliovaccin. 0,5 ml per injektion. Varningsföreskrifter och begränsningar: Skall ej ges som intravaskulär injektion. Vaccination skall uppskjutas i händelse av feber eller akut febersjukdom.

För fullständig förskrivarinformation se www.fass.seKontaktuppgifter: Imovax Polio tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.comDatum för översyn av produktresumén: 2022-07-05.