Skip To Main Content
Campus
Campus

Webbinarbibliotek tema hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi – inspelningar

Nu har du som arbetar med sekundärprevention möjlighet att djupdyka inom det ämne som intresserar just dig. Se inspelningar från webbinarier, presentationerna hålls av medicinska experter.

ACC och EAS - vad sades på temat dyslipidemi 13 juni 2024

Ulf Ludwigs, Medicinsk rådgivare, Sanofi AB

Innehållet i webbinariet är en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från ACC samt EAS. Föreläsningen är ca 40 min lång.

Familjär hyperkolesterolemi – hur hittar vi och behandlar riskindividerna

Lars Svennberg, Kardiolog, Överläkare, Region Gävleborg.

Webbinariet syftar till att ge insikter i vad är familjär hyperkolesterolemi (FH) och vad är extra angeläget att tänka på när en FH patient har haft en hjärtinfarkt. Inspelningen är ca 30 minuter lång.

SEPHIA - hur gick det 2023 med fokus på lipider och lipidbehandling 14 mars 2024

Ted Cabreira, Kardiolog, Kardiologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Linköping.

Webbinariet redovisar hur man lyckades med sekundärpreventiv måluppfyllelse efter AKS under 2023 med tonvikt på dyslipidemi. Föreläsningen är ca 25 min lång.

Intensiv LDL-reduktion för riskreduktion efter AKS 8 februari 2024

Linda Mellbin, Docent, Överläkare, patientflödeschef kranskärlssjukdom, Tema Hjärta Kärl och Neuro Solna på Karolinska Universitetssjukhuset.

Webbinariet belyser kopplingen mellan tidig intensiv LDL-reduktion och sänkning av risken för ytterligare hjärthändelser hos AKS-patienter. Under webbinariet lyfter Linda även den senaste forskningen inom området. Föreläsningen är ca 35 min lång.

ESCs AKS riktlinjer 2023 med fokus på lipidsänkande behandling 25 januari 2024

Margrét Leósdóttir, Docent, Överläkare, Kardiologiska Kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

I detta webbinarie redovisas redovisas AKS-riktlinjerna från ESC 2023 med tonvikt på lipidsänkande behandling. Föreläsningen är ca 35 min lång.

Sekundär prevention i primärvården - Åsa Vårdcentral 7 december 2023

 Fredrik Öhman, Specialist i Allmänmedicin, Åsa Vårdcentral

Syftet med föreläsningen är att ge en inblick i vad som händer med patienten som haft en hjärtinfarkt efter utremittering från kardiologen till primärvården. Föreläsningen är ca 30 min lång.

ESC och AHA - vad sades på temat dyslipidemi 23 november 2023

 Ulf Ludwigs, Medicinsk rådgivare, Sanofi AB.

Innehållet i webbinariet är en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från ESC samt AHA. Föreläsningen är ca 50 min lång.

Akut kranskärlssjukdom hos högriskpatienten med njursvikt och diabetes 19 oktober 2023

Jonas Spaak, Kardiolog och Docent i kardiologi, Hjärtkliniken och institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Webbinariet syftar till att förmedla kunskap från en multidiciplinär mottagning för den multisjuka patienten som haft en hjärtinfarkt med fokus på riskprofil, behandlingsmål och behandlingsalternativ. Föreläsningen är ca 35 min lång.

En resa från botten till toppen, 14 september 2023

Petter Tollemark, Hjärtsköterska, Hjärtmottagningen, Alingsås lasarett.

I denna video får du ta del av hur man gjorde vid hjärtmottagningen på Alingsås lasarett för att dramatiskt förbättra mottagningens resultat, i Swedehearts kvalitetsindex, genom engagemang och på ett strukturerat arbetssätt följa riktlinjer och eftersträva måluppfyllelse. Videon är ca 20 min lång.

ACC och EAS - vad sades på temat dyslipidemi, 8 juni 2023

Ulf Ludwigs, Medicinsk rådgivare, Sanofi AB

Webbinariet syftar till att ge en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från ACC samt EAS.

Nationella arbetsgruppens (NAG) stöd för styrning och ledning gällande sekundärprevention vid kranskärlssjukdom - hur implementeras detta regionalt? 11 maj 2023

Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi, Unversitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utbildningen syftar till att förmedla resultatet av NAGs arbete med kunskapsstyrning, fokus på hur tar man bäst hand om patienter som haft en hjärtinfarkt - regionala erfarenheter från Västra Götaland

Sephia - hur tar du ut lokala data från registret, 16 mars 2023

Mattias Ekström, Överläkare och specialist i internmedicin och kardiologi, Karolinska Institutet/Danderyds sjukhus Stockholm

Här får du en insikt i hur du kan ta fram aktuell information om just dina patienter, status gällande kvalitetsindex samt hur du kan hitta individer som är i behov av ytterligare insatser.

Lipidterapi efter akut koronart syndrom, 9 februari 2023

Gorav Batra, Kardiolog, Postdoc, Hjärtkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Utbildningen syftar till ge en översikt på vad studierna säger gällande tidig LDL-måluppfyllelse för AKS patienterna