Skip To Main Content
Campus
Campus

Vacciner från Sanofi

Våra vacciner används för att bekämpa världens svåra sjukdomar

Sanofi har många års erfarenhet inom vaccinationsutveckling. Vår historia går tillbaka ända till 1800-talet när fransmannen Louis letade efter en lösning för att förebygga infektionssjukdomar innan de bryter ut. Han utvecklade det första vaccinet mot rabies.

Med samma förbättringsvilja fortsätter Sanofi att bekämpa sjukdomar även i framtiden och investerar därför över 1 miljon euro varje dag i vaccinationsforskning och produktutveckling. Enligt Världshälsoorganisationen finns det 26 sjukdomar som kan undvikas med vacciner. Sanofi har vacciner mot 20 av dessa sjukdomar. https://www.sanofi.com/en/your-health/vaccines