Skip To Main Content
Campus
Campus

Efluelda - Fyrvalent högdosinfluensavaccin

Efluelda®. Rx, EF, J07BB02. ▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Fyrvalent influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat) injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, 60 mikrogram HA/stam. Indikation: för aktiv immunisering av vuxna från 60 års ålder för att förebygga influensa, en dos på 0,7 ml. Efluelda ska användas i enlighet med officiella rekommendationer om vaccination mot influensa. Varningsföreskrifter och begränsningar: Efluelda får under inga omständigheter administreras intravaskulärt. Vaccination ska skjutas upp hos patienter med akut febersjukdom tills febern har försvunnit.

För fullständig förskrivarinformation se www.fass.seKontaktuppgifter: Efluelda tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00Vid frågor om våra läkemedel kontakta:  infoavd@sanofi.com, Datum för översyn av produktresumén: 2022-08-09.