Skip To Main Content
Campus
Campus

Ateroskleros

Ateroskleros, åderförfettning, är den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och stroke. Blodfetter lagras i kärlväggarna och blodförsörjningen till viktiga organ som hjärta och hjärna försämras.

Det är därför viktigt att sänka nivåerna av farliga blodfetter.

Allmänt om ateroskleros

Hjärt-kärlsjukdom är den ledande dödsorsaken i Europa och varje år uppstår 11 miljoner nya fall.1 I Sverige lever idag 1,8 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom.De största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom är rökning, blodfettrubbningar samt överdriven alkoholkonsumtion. Andra bakomliggande orsaker är ärftlighet, inaktivitet, fetma och diabetes.3

Blodfettsrubbning och kolesterol

Blodfettsrubbningar är ett samlingsnamn för olika tillstånd som medför ökad risk för åderförfettningssjukdomar som hjärtinfarkt och slaganfall (stroke). Kolesterol är ett slags fettämne som vi får vi i oss via maten men som också produceras i nästan alla kroppens celler. I cellerna används kolesterol som byggsten i cellväggar och för hormonproduktion. Det refereras ofta till det ”onda” respektive det ”goda” kolesterolet.

Familjär hyperkolesterolemi - FH

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH) är en autosomalt dominant ärftlig sjukdom. Obehandlad HeFH orsakar en livslång exponering för höga LDL-kolesterolnivåer och därmed en kraftigt förhöjd risk att drabbas av aterosklerossjukdom, särskilt akut hjärtinfarkt. I Sverige uppskattas cirka 35 000 individer ha HeFH men av dem har bara ett fåtal blivit diagnosticerade. Just underdiagnostiken vid HeFH är ett stort problem eftersom sjukdomen är behandlingsbar med tidigt insatta effektiva kolesterolsänkande läkemedel. Med rätt behandling kan överlevnaden vid HeFH kraftigt förbättras.3 

Hur uppstår höga LDL-värden?

Det onda kolesterolet, LDL-kolesterol (lågdensitets-lipoprotein), kallas så eftersom höga nivåer leder till åderförfettning som ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Det är framförallt kosten och ärftliga anlag som ger höga nivåer av LDL-kolesterol. Det goda kolesterolet däremot, HDL-kolesterol (högdensitets-lipoprotein), skyddar istället kroppen och transporterar bort överskott av LDL-kolesterol till levern där det bryts ner eller utsöndras med gallan till tarmen.

Symptom

Tidig debuterande hjärtkärlsjukdom

HeFH

Vid HeFH ligger totalkolesterolvärdet på 9–14 mmol/l med en LDL-kolesterolkoncentration på 7–12 mmol/l.
Om sjukdomen inte upptäcks i tid kan de höga LDL-kolesterolnivåerna leda till koronar hjärtsjukdom med symtom i form av angina pektoris och akut hjärtinfarkt. Vid akut hjärtinfarkt som relateras till HeFH drabbas män vanligtvis i 30–40-årsåldern och kvinnor vid 40-50 års ålder.3

Diagnos

  • Datortomografi kranskärl
  • Stressekokardiografi
  • Myokardskintigrafi
  • Koronarangiografi

 

  • HeFH

HeFH

Dutch Lipid Network Criteria

Genetisk testning

Behandling

  1. Högintensiv statinbehandling
  2. Tillägg av ezetimib
  3. Tillägg av PCSK9-hämmare