Skip To Main Content
Campus
Campus

Verkningsmekanism

Praluent fungerar LDL-sänkande genom att hämma PCSK9

Genom att hämma bindningen av PCSK9 till LDL-receptorn ökar Praluent antalet LDL-receptorer som finns tillgängliga för nedbrytning av LDL. Därmed sänks LDL-kolesterolnivåerna.19

Eftersom Praluent är en fullt human monoklonal antikropp (mAb) minskar även risken för antikroppsreaktioner och bildning av neutraliserade antikroppar.20

Utan PCSK9-hämning: Anpassad från Abifadel M, et al. 2003. Lagace TA, et al. 2006. Maxwell KN, et al. 2005. Mayne J, et al. 2011.
Med Praluent: Praluent produktresumé19

Se filmen om verkningsmekanismen