Skip To Main Content
Campus
Campus

Webbinarier och utbildningar inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi 2024

Nu har du som arbetar med sekundärprevention möjlighet att djupdyka inom det ämne som intresserar just dig. Presentationerna hålls av medicinska experter och behandlar allt från grundläggande kunskap till de senaste forskningsrönen inom dyslipidemi. Varje webbinarium beräknas ta cirka 45 minuter.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Webbinarier och utbildningar 2024

Torsdagen den 25 januari 2024 kl 12.00 – 13.00

ESCs AKS riktlinjer 2023 med fokus på lipidsänkande behandling

Föreläsare: Margrét Leósdóttir, Docent, Överläkare, Kardiologiska Kliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö

Webbinariet syftar till att redovisa de nya AKS-riktlinjerna från ESC med tonvikt på lipidsänkande behandling.

Torsdagen den 8 februari 2024 kl 12.00 – 13.00

Intensiv tidig LDL-reduktion för riskreduktion efter AKS

Föreläsare: Linda Mellbin, Docent, Överläkare, patientflödeschef kranskärlssjukdom, Tema Hjärta Kärl och Neuro Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

Webbinariet syftar till att belysa kopplingen mellan tidig intensiv LDL-reduktion och sänkning av risken för ytterligare hjärthändelser hos AKS-patienter. Vad säger den senaste forskningen?

Torsdagen den 14 mars 2024 kl 12.00 – 13.00

SEPHIA - hur gick det 2023 med fokus på lipider och lipidbehandling

Föreläsare: Ted Cabreira, Kardiolog, Kardiologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Webbinariet syftar till att redovisa hur man lyckades med sekundärpreventiv måluppfyllelse efter AKS under 2023 med tonvikt på dyslipidemi.

Torsdagen den 16 maj 2024 kl 12.00 – 13.00

Familjär hyperkolesterolemi – hur hittar vi och behandlar riskindividerna

Föreläsare: Lars Svennberg, Kardiolog, Överläkare, Region Gävleborg

Webbinariet syftar till att ge insikter i vad är familjär hyperkolesterolemi (FH) och vad är extra angeläget att tänka på när en FH patient har haft en hjärtinfarkt.

Torsdagen den 13 juni 2024 kl 12.00 – 13.00

ACC och EAS - vad sades på temat dyslipidemi

Föreläsare: Ulf Ludwigs, Medicinsk Rådgivare, Sanofi AB

Webbinariet syftar till att ge deltagarna en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från ACC samt EAS.

Utbildningarna är kostnadsfria, Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare, samt lokal och måltid i förekommande fall. Sammankomsten följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso-och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Magdalena Pålsson

Customer Engagement Manager

Maila Magdalena